SZKOLENIE ONLINE

Zawód LOGISTYK

Dlaczego warto zostać technikiem logistyki?

Logistyka to sektor, który dynamicznie się rozwija. Kluczowym wyzwaniem branży jest brak wykwalifikowanych pracowników. Ukończenie kursu na kierunku Technik Logistyk daje szanse na znalezienie stabilnego zatrudnienia, rozwój zawodowy i perspektywiczną pracę. Jak wygląda szkolenie i czym można się po nim zająć?

Masz pytanie dotyczące szkoły?
Potrzebujesz pomocy lub dodatkowych informacji?

Waldemar Ałdaś

Waldemar Ałdaś

Skontaktuj się z koordynatorem. Pomoże ci wyjaśnić Twoje wątpliwości.

(poniedziałek – sobota w godz. od 9.00 do 18.00)

(odpowiadamy w ciągu 24 godzin)

Technik Logistyk – perspektywiczny zawód

W branży logistycznej brakuje ludzi do pracy – zarówno osób do obsadzenia na niższych stanowiskach, jak i wykwalifikowanych pracowników. Sektor dynamicznie się rozwija i zapotrzebowania kadrowe są ogromne. Z raportu płacowego Hays wynika, że aż 97% firm przewiduje dalsze rekrutacje i 78% z nich spodziewa się, że mogą być one trudne do zrealizowania. Dzięki temu absolwenci kursów kwalifikacyjnych mogą liczyć na pewne zatrudnienie i szerokie perspektywy zawodowe. 

Rozkwit branży e-commerce wpłynął na zakładanie i rozwój centrów logistycznych, a to tylko jedna z wielu możliwości pracy dla Techników Logistyki. Pracę na tym stanowisku można znaleźć w przedsiębiorstwach usługowych, handlowych, produkcyjnych, firmach spedycyjnych oraz transportowych, a także w wojsku i w jednostkach ochrony zdrowia. Logistyka jest nierozerwalna z rozmaitymi gałęziami gospodarki, zatrudnienie dostępne jest zarówno w mniejszych lokalnych firmach, jak i wielkich międzynarodowych koncernach. Obecnie jest ro jedna z najlepiej rozwijających się dziedzin, a braki kadrowe przekładają się na konkurencyjność ofert pracy. Poza dobrym wynagrodzeniem można liczyć na premie i benefity pozapłacowe jak możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej czy dofinansowania zajęć sportowych. Firmy wspierają również swoich pracowników w poszerzaniu kompetencji i rozwoju zawodowym.

Technik Logistyk – zadania

Absolwenci kursów kwalifikacyjnych mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach związanych z koordynowaniem funkcjonowania magazynu, monitorowaniem stanu zaopatrzenia, działaniami logistycznymi w firmie, również tymi związanymi z importem i eksportem produktów. Wśród zadań logistyków wymienia się również nadzór nad środkami transportu, współpracę z działami sprzedaży, klientami i dostawcami, a także firmami spedycyjnymi oraz urzędami celnymi. Do obowiązków pracowników tego sektora należy rozplanowanie, koordynowanie i kontrolowanie łańcucha dostaw, prowadzenie dokumentacji i rozliczeń, a także optymalizacja działań przy obniżeniu kosztów. Konkretny zakres obowiązków zależny jest od specyfiki przedsiębiorstwa, w którym pracują.

Zarobki na stanowisku Technik Logistyk

Wysokość zarobków w branży logistycznej ciężko jest sprecyzować.  Płace w tej gałęzi rosną błyskawicznie. Według raportu portalu Puls HR 41% pracowników sektora liczy na podwyżkę i najprawdopodobniej ją otrzyma.  Wynagrodzenie zależne jest od wielkości, lokalizacji i specyfiki danego przedsiębiorstwa, a także stanowiska pracy, doświadczenia oraz zakresu pełnionych przez pracownika obowiązków. Przyglądając się danym w popularnym serwisie internetowym Wynagrodzenia.pl, można sprawdzić, że mediana płac wśród techników logistyki wynosi 4560 zł brutto, a 25% osób na tym stanowisku otrzymuje pensję wyższą niż 5740 zł. Najlepiej opłacani w tej branży są specjaliści — u koordynatorów ds. logistyki zarobki zaczynają się od 7000 zł, a Project Manager inkasuje kwotę w przedziale od 15 do 25 000 zł brutto, co jest zachętą do rozwoju i dalszego kształcenia w tym sektorze.

Certfikat

Oto certyfikat, jaki otrzymasz z OKE po zdaniu egzaminu.
Oto certyfikat, jaki otrzymasz z OKE po zdaniu egzaminu.

Dyplom

Dyplom zawodowy o jaki możesz się ubiegać po uzyskaniu kwalifikacji i posiadaniu wykształcenia zawodowego, średniego lub wyższego.
Dyplom zawodowy o jaki możesz się ubiegać po uzyskaniu kwalifikacji i posiadaniu wykształcenia zawodowego, średniego lub wyższego.

Europass

Po zdanym egzaminie w OKE, możesz także dostać tzw. Europass czyli Suplement do Dyplomu Zawodowego wydawany w języku angielskim.

Przykład suplementu: kliknij (plik PDF)

Jak zostać logistykiem?

Kurs Technik Logistyk online

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób, które chcą się kształcić, a z różnych względów nie mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych, umożliwiamy szkolenie online. Nowoczesna forma kursu pozwala korzystać w sposób zdalny z zajęć w czasie rzeczywistym odbywających się wykładów lub odtwarzać zapisane materiały w dowolnym momencie. Umiejętności praktyczne szkolone są stacjonarne w siedzibie szkoły. 

Przebieg kształcenia zawodowego

Umożliwiamy kształcenie w zawodzie magazynier-logistyk w zakresie kwalifikacji SPL.01. Obsługa magazynów osobom, które mają skończoną 7/8 klasę szkoły podstawowej lub gimnazjum. Po zdanym egzaminie mogą one przystąpić do kursu w zawodzie Technik Logistyk SPL.04. Organizacja transportu. Osoby, które ukończą szkołę średnią i potwierdzą kwalifikację SPL.04, otrzymują tytuł Technika Logistyka — kod zawodu: 333107.

Słuchacze zobowiązani są do dokonania opłat, które wynoszą: 

 • Wpisowe – 270 zł;
 • Kurs SPL.01 – 2.500 zł;
 • Kurs SPL.04 – 2.500 zł;
 • Egzamin zawodowy -200 zł. 

Czesne może być opłacone jednorazowo lub rozłożone na dwie raty. Każdy z kursów zakończony jest egzaminem z części teoretycznej i praktycznej przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. 

O przyjęciu  do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń. Zajęcia trwają: 

 • Kurs SPL.01 – od września 2023 do maja 2024, egzaminy w czerwcu 2024
 • Kurs SPL.04 – od lipca 2024 do listopada 2024, egzaminy w styczniu 2025

Kursanci, którzy zdobędą kwalifikacje SPL.01, przygotowywani są do:

 • Przyjmowania, magazynowania i wydawania towarów, 
 • kontrolowania stanu zapasów,
 • obsługiwania programów magazynowych,
 • sporządzania odpowiedniej dokumentacji,
 • monitorowania produkcji i dystrybucji.

Słuchacze, uzyskując dyplom z kursu SPL.04., mają umiejętności z zakresu:

 • Planowania procesów transportowych,
 • organizowania procesów transportowych,
 • sporządzania stosownej dokumentacji.

Zapisz się wstępnie

To do niczego nie zobowiazuje. Otrzymasz od nas więcej informacji.

Skontaktuj się z nami

pon. – sob. w godz. od 9.00 do 19.00

odpowiadam w ciągu 24 godzin

Zapisz się wstępnie

To do niczego nie zobowiazuje. Otrzymasz od nas więcej informacji.

Skontaktuj się z nami

pon. – sob. w godz. od 9.00 do 19.00

odpowiadam w ciągu 24 godzin